Tehnologija

Sastav proizvoda

Tehnologija

Sastav proizvoda

Površina prirodno podmazana (100% prirodni materijali) ili lakirana (bez otapala, 100% krutih tvari, provjereno na emisije).

ugradnja pero / utor
polaganje na ljepilo.

100% puno drvo hrast